دسته بندی: نمونه کارهای طراحی

نمونه کارهای طراحی
نیما پورخلیل

پروژه سورخیال

 پروژه سیدی کاتالوگ اجرا شده با فلش برای شرکت بازی سازی سورخیال سال اجرا :1384 نرم افزارهای استفاده شده: مایا،فتوشاپ،فلش صفحات داخلی سیدی کاتالوگ: صفحه

ادامه مطلب
به حساب خود وارد شوید